1.
Meurling B. Sølvi Sogner (red.) 2003. I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Tfk [Internett]. 30. juni 2005 [sitert 17. mai 2022];4(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/353