1.
Søyland LH, Kaur H. Sara Ahmed, 2021. "Gledesdrepende essays". Tfk [Internett]. 26. august 2022 [sitert 25. mars 2023];(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2094