1.
Eriksen A, Kverndokk K. Innledning. Tfk [Internett]. 26. august 2022 [sitert 30. mars 2023];(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2089