1.
Resløkken Åmund N. «Ein lut av det nære levande livet». Tradisjon, tradisjonselementer og tradi­sjonsforskere. En studie av spørrelisteserien <i>Ord og sed</i> 1934–1947. Tfk [Internett]. 6. februar 2019 [sitert 19. januar 2022];(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1602