1.
Moberg J. Maria Zackariasson 2016. <i>Gemenskapen: deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia</i>. Tfk [Internett]. 24. januar 2018 [sitert 20. januar 2022];(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1444