1.
Reksten C. Espen Schaanning 2015. <i>Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen</i>. Tfk [Internett]. 24. januar 2018 [sitert 20. januar 2022];(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1443