1.
Grønstad LF. Gudmund Harildstad (red.) 2016. <i>Jul i gamle dager. Tekster av Kristofer Visted</i>. Tfk [Internett]. 24. januar 2018 [sitert 24. januar 2022];(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1440