1.
Bangstad TR. Nærvær og presentisme. Tfk [Internett]. 24. januar 2018 [sitert 28. januar 2022];(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1433