1.
Kjus A, Kverndokk K, Esborg L, Sem L. Metodikkens skål!. Tfk [Internett]. 23. desember 2016 [sitert 18. mai 2022];(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1319