1.
Naguib S-A, Fossgard E. Bokmeldinger. Tfk [Internett]. 19. februar 2016 [sitert 19. januar 2022];14(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1204