1.
Rogan B. Museet for menneskets naturhistorie og naturens kulturhistorie. Tfk [Internett]. 19. februar 2016 [sitert 18. august 2022];14(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1200