1.
Gjerløff AK, Palmenfelt U, Kjus A, Axelsson B, Kjesrud K. Bokmeldinger. Tfk [Internett]. 11. desember 2015 [sitert 19. januar 2022];14(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1167