1.
Gjesvik T. he Road in Art: Three Cases from Nineteenth-Century Norway. Tfk [Internett]. 11. desember 2015 [sitert 20. januar 2022];14(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1166