1.
Haugen BSH. irkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet. Tfk [Internett]. 11. desember 2015 [sitert 21. januar 2022];14(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1165