Fjell, Tove Ingebjørg. «Redaksjonelt». Tidsskrift for kulturforskning 11, no. 2 (juni 30, 2012). åpnet august 9, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/652.