Ronström, Owe. «Gute, gotlänning, fastlänning, Svensk». Tidsskrift for kulturforskning 12, no. 2 (november 8, 2013). åpnet januar 24, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/627.