Gustavsson, Anders. « Forskeres Taushetsplikt Og Meldeplikt». Tidsskrift for kulturforskning 12, no. 3-4 (februar 26, 2013). åpnet januar 21, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/623.