Fjell, Tove Ingebjørg. «Skrevne Emosjoner». Tidsskrift for kulturforskning 8, no. 4 (juni 5, 2009). åpnet mai 18, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/451.