Skjelbred, Ann Helene Bolstad. «â€Her Ligger Ennu Meget skjult”. Om Kildeskaperen Yngvar Mejland». Tidsskrift for kulturforskning 10, no. 2-3 (juni 23, 2011). åpnet januar 28, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/427.