Flinterud, Guro, og Ida Tolgensbakk. «‘utformet Ved Samarbeide Av talløse Slegter Og folkefærd, Baade De Mindre Og De Mere civiliserede’: Tradering Og Sjangre På Den Digitale Allmenningen». Tidsskrift for kulturforskning, no. 1 (august 26, 2022). åpnet mars 30, 2023. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2093.