Mathisen, Stein R. «Fortellinger Til Kommisjonen: Fornorskingserfaringer Og Sannhet I Et Sjangerperspektiv». Tidsskrift for kulturforskning, no. 1 (august 26, 2022). åpnet september 22, 2023. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2092.