Eriksen, Anne, og Kyrre Kverndokk. «Innledning». Tidsskrift for kulturforskning, no. 1 (august 26, 2022). åpnet mars 30, 2023. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2089.