Gustavsson, Karin. « En Antologi Om Museumsmannen Og Historikeren Yngvar Nielsen». Tidsskrift for kulturforskning, no. 2 (januar 5, 2021). åpnet desember 1, 2021. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1856.