Weisser, Hanne. «Kjærlighetens kår». Tidsskrift for kulturforskning, no. 1 (september 13, 2019). åpnet januar 29, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1693.