Resløkken, Åmund Norum. «‘Ein Lut Av Det nære Levande livet’. Tradisjon, Tradisjonselementer Og tradi­sjonsforskere. En Studie Av spørrelisteserien <i>Ord Og sed</i≫ 1934–1947». Tidsskrift for kulturforskning, no. 2 (februar 6, 2019). åpnet januar 19, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1602.