Kjus, Audun, Kyrre Kverndokk, Line Esborg, og Leiv Sem. «Metodikkens skål!». Tidsskrift for kulturforskning, no. 2 (desember 23, 2016). åpnet mai 18, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1319.