Ellingsen, Gunnar. «Hva Anekdotene Rommer». Tidsskrift for kulturforskning, no. 1 (august 23, 2016). åpnet januar 29, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1275.