Naguib, Saphinaz-Amal, og Eldbjørg Fossgard. «Bokmeldinger». Tidsskrift for kulturforskning 14, no. 2 (februar 19, 2016). åpnet januar 19, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1204.