Gjerløff, Anne Katrine, Ulf Palmenfelt, Audun Kjus, Bodil Axelsson, og Karoline Kjesrud. «Bokmeldinger». Tidsskrift for kulturforskning 14, no. 1 (desember 11, 2015). åpnet januar 19, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1167.