Gjesvik, Torild. «He Road in Art: Three Cases from Nineteenth-Century Norway». Tidsskrift for kulturforskning 14, no. 1 (desember 11, 2015). åpnet januar 24, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1166.