Tolgensbakk, Ida. «Partysvensker; GO HARD! En Narratologisk Studie Av Unge Svenske Arbeidsmigranters nærvær I Oslo». Tidsskrift for kulturforskning 14, no. 1 (desember 11, 2015). åpnet januar 21, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1164.