Ronström, O. «Gute, gotlänning, fastlänning, Svensk». Tidsskrift for Kulturforskning, bd. 12, nr. 2, november 2013, http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/627.