Flinterud, G., og I. Tolgensbakk. «‘utformet Ved Samarbeide Av talløse Slegter Og folkefærd, Baade De Mindre Og De Mere civiliserede’: Tradering Og Sjangre På Den Digitale Allmenningen». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 1, august 2022, http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2093.