Resløkken, Åmund N. «‘Ein Lut Av Det nære Levande livet’. Tradisjon, Tradisjonselementer Og tradi­sjonsforskere. En Studie Av spørrelisteserien <i>Ord Og sed</i≫ 1934–1947». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 2, februar 2019, http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1602.