[1]
E. Schaaning, « representasjon og autoritet fra antikken til i dag»., Tfk, bd. 12, nr. 2, nov. 2013.