[1]
O. Ronström, «Gute, gotlänning, fastlänning, svensk», Tfk, bd. 12, nr. 2, nov. 2013.