[1]
T. Hamran, «Berit Johannessen 2006. Sykepleiere i alternativ behandling: hvorfor velger offentlig godkjente sykepleiere å tilby alternativ behandling?», Tfk, bd. 6, nr. 4, jun. 2007.