[1]
K. Telste, «Fangeportretter – fragmenterte fortellinger om levd liv», Tfk, bd. 10, nr. 2-3, jun. 2011.