[1]
G. Flinterud og I. Tolgensbakk, «‘utformet ved samarbeide av talløse slegter og folkefærd, baade de mindre og de mere civiliserede’: Tradering og sjangre på den digitale allmenningen», Tfk, nr. 1, aug. 2022.