[1]
G. W. Knutsen, «quot»;, Tfk, nr. 1, jul. 2021.