[1]
I. Tolgensbakk, «Lotta Fernstål og Charlotte Hyltén-Cavallius. Romska liv och platser: Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige», Tfk, nr. 1, sep. 2019.