[1]
Åmund N. Resløkken, «‘Ein lut av det nære levande livet’. Tradisjon, tradisjonselementer og tradi­sjonsforskere. En studie av spørrelisteserien <i>Ord og sed</i> 1934–1947», Tfk, nr. 2, feb. 2019.