[1]
A. K. Gjerløff, U. Palmenfelt, A. Kjus, B. Axelsson, og K. Kjesrud, «Bokmeldinger», Tfk, bd. 14, nr. 1, des. 2015.