Rogan, B. (2014) «Confluences-museet - Frankrikes svar på Guggenheim Bilbao?», Tidsskrift for kulturforskning, 13(1-2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/678 (åpnet: 17mai2022).