Rogan, B., Hellspong, M., Vasström, A., Metsänkylä, A. og Joensen, J. P. (2014) «Nordiske blikk på norsk faghistorie», Tidsskrift for kulturforskning, 13(1-2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/677 (åpnet: 18mai2022).