Eriksen, A. (2014) «Olav Christensen, 1955-2014», Tidsskrift for kulturforskning, 13(3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/673 (åpnet: 18august2022).