Forrás, P. (2014) «Gunhild Borggren og Rune Gade (red.) 2013. Performing archives/archives of performance», Tidsskrift for kulturforskning, 13(3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/672 (åpnet: 21januar2022).