Österlund-Pötzsch, S. (2014) «gt»;, Tidsskrift for kulturforskning, 13(3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/670 (åpnet: 20januar2022).