Skott, F. (2014) «Finns det på nätet?», Tidsskrift for kulturforskning, 13(3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/669 (åpnet: 21januar2022).