Kverndokk, K. (2014) «Redaksjonellt: Krisekultur», Tidsskrift for kulturforskning, 13(3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/665 (åpnet: 18august2022).